Wyzwania 2019

Akcja 100 książek w 2019 roku - cel 120
 1. UmarliCzy słonie dają klapsy? Fascynujące rodzicielstwo zwierzątGdybym wiedziałaMartwe duszeGdzie śpiewają diabłyTen jeden dzieńPani BovaryPudełko z guzikami GwendyKoh-i-noor. Historia najsłynniejszego diamentu świataMezopotamia
 2. Sofia albo początek wszystkich historiiPapierowe duchyWychodząc z ukryciaInna kobietaDiabeł UrubuSekretnik współczesnej czarownicyOkrutne pragnienieMarzycielkiCzarny Mag. AdeptkaTylko dobrzy ludzie zostali 
 3. Duma i uprzedzenie; Syrena i pani Hancock; Cisza białego miasta; Zbrodnia i Karaś; Anika; Kronika małomiasteczkowego cmentarza; Infekcja; Pierwsza osoba; Nomen omen; Amelka Kieł i Bal Barbarzyńców; Amelka Kieł i Władcy Jednorożców; Stara historia; Nie jestem potworem
 4. Kółko się pani urwało; Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza; Łaskawe; Władca ciemności; Zakochany przez przypadek; Oczy uroczne; Siostra księżyca; Lwowski ptak; Siedem śmierci Evelyn Hadcastle
 5. Moja rodzina i inne zwierzęta; Niespodziewanie jasna noc; Drapieżcy; Speak; Ta druga; Alyssa i obłęd; Niedźwiedź i słowik; Dziewczyna z wieży; Teoria opanowywania trwogi; Mroczne kłamstwa Minnow Bly
 6. Umiera się tylko raz; Bajki, które zdarzyły się naprawdę; Światła wojny; Okruchy dnia; Skok w króliczą norę; Księżyc jest pierwszym umarłym; Ty; To, co zostaje; Dziennik szpitalnego ochroniarza
 7. Podróże króla Madagaskaru; Wiedźmie drzewo; Jaga; Zranić marionetkę; Dzisiaj należy do mnie; Syn wiedźmy; Odwrócone; Przeznaczenie i pierwszy pocałunek; Lepsza niż ja
 8. Stephen King. Instrukcja obsługi; Prosty układ; Kłamca 1; Niesamowite przygody Kavaliera i Claya; Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót; Gwiazdy Oriona; Nasz chłopak; Więcej niż pocałunek; Twoje fotografie
 9. Szczęście all inclusive; Czarna loteria; Twoja kolej na śmierć; Kąkol; W skali od 1 do 10; Rana; Pamiętnik księgarza; Deutsch dla średniozaawansowanych; Szwindel; To oślepiające, nieobecne światło; Salamandra; Sympatyk; Cztery drogi
 10. Las zna twoje imię; Królowa Saby; Na ramionach olbrzymów; Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood; Zranione uczucia; Francuska opowieść; To; Horyzont; Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza; Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady; Matki i córki
 11. Skrzynia ofiarna; Maszyny takie jak ja; W świecie Łowców; Instytut; Łazarz; Nasze życie; Zbrodnia po irlandzku; Wkręceni; Miedziaki; Znikająca ziemia
 12. Zwierz; Tamte dni, tamte noce; Żmijowisko; Zasady magii; Czarny Mag. Kandydatka; Władca cieni; Śnieżna siostra; Lato z Homerem 1. Czy słonie dają klapsy? Fascynujące rodzicielstwo zwierząt; Martwe duszeGdzie śpiewają diabły 
 2. Wychodząc z ukrycia; Inna kobietaTylko dobrzy ludzie zostali 
 3. Zbrodnia i Karaś; Nomen omen
 4. Kółko się pani urwało; Oczy uroczne; Lwowski ptak
 5. Niespodziewanie jasna noc; Drapieżcy; Teoria opanowywania trwogi
 6. Bajki, które zdarzyły się naprawdę; Skok w króliczą norę; Księżyc jest pierwszym umarłym
 7. Jaga; Zranić marionetkę; Dzisiaj należy do mnie
 8. Stephen King. Instrukcja obsługi; Kłamca 1; Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót; Gwiazdy Oriona; Prosty układ
 9. Szczęście all inclusive; Kąkol; Rana; Deutsch dla średniozaawansowanych; Szwindel
 10. Horyzont; Francuska opowieść; Królowa Saby; Matki i córki; Zranione uczucia
 11. W świecie Łowców; Zbrodnia po irlandzku
 12. Żmijowisko; Zwierz

 1. Pani Bovary - Gustaw Flaubert
 2. Duma i uprzedzenie - Jane Austen
 1. Czy słonie dają klapsy? Fascynujące rodzicielstwo zwierząt; Gdybym wiedziałaUmarliMartwe duszeGdzie śpiewają diabłyTen jeden dzieńKoh-i-noor. Historia najsłynniejszego diamentu świata
 2. Sofia albo początek wszystkich historii; Papierowe duchy; Wychodząc z ukrycia; Inna kobieta; Diabeł Urubu; Sekretnik współczesnej czarownicy; Okrutne pragnienie; Marzycielki; Czarny Mag. Adeptka; Tylko dobrzy ludzie zostali
 3. Syrena i pani Hancock; Cisza białego miasta; Zbrodnia i Karaś; Infekcja; Pierwsza osoba; Amelka Kieł i Bal Barbarzyńców; Amelka Kieł i Władcy Jednorożców; Nomen omen; Stara historia; Nie jestem potworem
 4. Kółko się pani urwało; Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza; Łaskawe; Władca ciemności; Zakochany przez przypadek; Oczy uroczne; Siostra księżyca; Siedem śmierci Evelyn Hardcastle
 5. Moja rodzina i inne zwierzęta; Niespodziewanie jasna noc; Drapieżcy; Speak; Ta druga; Alyssa i obłęd; Niedźwiedź i słowik; Dziewczyna z wieży; Teoria opanowywania trwogi; Mroczne kłamstwa Minnow Bly
 6. Umiera się tylko raz; Światła wojny; Skok w króliczą norę; Księżyc jest pierwszym umarłym; Ty; To, co zostaje; Dziennik szpitalnego ochroniarza
 7. Podróże króla Madagaskaru; Wiedźmie drzewo; Jaga; Zranić marionetkę; Dzisiaj należy do mnie; Syn wiedźmy; Odwrócone; Przeznaczenie i pierwszy pocałunek; Lepsza niż ja
 8. Stephen King. Instrukcja obsługi; Niesamowite przygody Kavaliera i Claya; Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót; Gwiazdy Oriona; Nasz chłopak; Więcej niż pocałunek; Twoje fotografie
 9. Czarna loteria; Twoja kolej na śmierć; Kąkol; W skali od 1 do 10; Rana; Pamiętnik księgarza; Deutsch dla średniozaawansowanych; Szwindel
 10. Las zna twoje imię; Królowa Saby; Na ramionach olbrzymów; Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood; Zranione uczucia; Francuska opowieść; To; Horyzont; Matki i córki; Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady
 11. Skrzynia ofiarna; Maszyny takie jak ja; W świecie Łowców; Instytut; Łazarz; Nasze życie; Zbrodnia po irlandzku; Wkręceni; Miedziaki; Znikająca ziemia
 12. Śnieżna siostra; Władca cieni; Czarny Mag. Kandydatka; Zasady magii; Żmijowisko; Zwierz
STYCZEŃ
 1. Czy słonie dają KLAPSy? Fascynujące RODZICIELstwo ZWIERZąt - Marta Alicja Trzeciak
 2. gDYBYm wieDZIAŁa - Rebecca Donovan
 3. Gdzie ŚPIEWają diabły - Magdalena Kubasiewicz
 4. Pudełko z GUZIKami Gwendy - Stephen King, Richard Chizmar
 5. Koh-i-noor. Historia najsłynniejszego DIAMENTu ŚWIATAa - William Dalrymple, Anita Anand
LUTY
 1. PAPIERowe DUCHy - Julia Heaberlin
 2. SEKRETnik współczesnej CZARownicy - Keylah Missen
 3. MARZYCIELki - Jessie Burton
 4. Czarny Mag. ADEPTka - Rachel E. Carter
 5. Tylko dobrzy ludzie zoSTALi - A.A. Reich
MARZEC
 1. Duma i uPRZEDzenie - Jane Austen
 2. Kronika małoMIASTECZKOwego CMENTARZa - Isidora Sekulić
 3. NOMEN omen - Marta Kisiel
 4. Amelka Kieł i Bal BARBARzyńców - Laura Ellen Anderson
 5. Amelka Kieł i WŁADcy JEDNOrożców - Laura Ellen Anderson
 6. STARA historia. Nowa wersja - Jonathan Littell
KWIECIEŃ
 1. Prawie nic. Józef Czapski. BIOGRAFia MALARZa - Eric Karpeles
 2. ŁASKAwe - Jonathan Littell
 3. ZaKOCHANY przez PRZYpadek - Yoav Blum
 4. Siostra KSIĘŻYCa - Lucinda Riley
MAJ
 1. Moja rodzina i inne ZWIERZĘta - Gerald Durrell
 2. D/ZIEW/CZYNa z wieży - Katherine Arden
 3. TeORIA OPANowywania trwogi - Tomasz Organek
CZERWIEC
 1. U/MIERa się tylko raz - Robert Dugoni
 2. ŚWIATła wojny - Michael Ondaatje
 3. OKRUCHy dnia - Kazuo Ishiguro
 4. Skok w KRÓLiczą norę - Adrianna Michalewska, Izabela Szolc
 5. Księżyc jest PIERWSZYm UMARŁYm - Karina Bonowicz
 6. To, co zoSTAJE - Tim Weaver
 7. Dziennik SZPITALnego OCHRONIARZa - Oleg Pawłow
LIPIEC
 1. PODRÓŻe KRÓLa MADAGASKARu
 2. Przeznaczenie i pierwszy poCAŁUNEK
SIERPIEŃ
 1. Gwiazdy ORIONa
 2. Więcej niż poCAŁUNek
WRZESIEŃ
 1. Twoja kOLEJ na śmierć 
 2. Pamiętnik KSIEGARZa
 3. Deutsch dla średniozaAWANSowanych
 4. To oŚLEPiające, nieobecne ŚWIATło
 5. SALAmandra
PAŹDZIERNIK
 1. KRÓLowa Saby 
 2. Na ramionach OLBRZYMów
 3. Manson. CIA, NARKOTYKi, mroczne tajemnice Hollywood
 4. zRANIone uczucia
 5. FRANCuska oPOWIEŚĆ
 6. Enola Holmes. Sprawa zaginionego MARKIZa
 7. Enola Holmes. SpRAWA LEWOręcznej lady
LISTOPAD
 1. Zbrodnia po irLANDzku
 2. W śWIECie Łowców
GRUDZIEŃ
 1. Czarny Mag. KANDYDATka
 2. Lato z HOMERem
1. Literatura faktu - "Ania" Grzegorz Kubicki, Maciej Drzewicki
2. Książka z żywiołami [ogień] - "Dziewczyna, która igrała z ogniem" Stieg Larsson
3. Akcja w XIX wieku - "Duma i uprzedzenie" Jane Austen
4. Książka z motywem zdrady - "Pani Bovary" Gustave Flaubert

5. Książka wcześniej zgłaszana, ale nie przeczytana - "Domofon" Zygmunt Miłoszewski


Austria: Czerwony-biały-czerwony
Rumunia: Granatowy (ewentualnie niebieski)-żółty-czerwony
Niemcy: Czarny-czerwony-żółty
Mauritius: Czerwony-granatowy (ewentualnie niebieski)-żółty-zielony
Polska: Biały-czerwony
Madagaskar: Biały-czerwony-zielony
Estonia: Niebieski-czarny-biały
Sierra Leone: Zielony-biały-niebieski
Wybrzeże Kości Słoniowej: Pomarańczowy-biały-zielony STYCZEŃ - 2992 stron
 1. Czy słonie dają klapsy? Fascynujące rodzicielstwo zwierząt - 288 stron;
 2. Gdybym wiedziała - Rebecca Donovan - 502 stron
 3. Umarli - Christian Kracht - 200 stron
 4. Martwe dusze - Daria Orlicz - 288 stron
 5. Gdzie śpiewają diabły - Magdalena Kubasiewicz - 304 stron
 6. Ten jeden dzień - Kaira Rouda - 352 stron
 7. Pani Bovary - Gustaw Flaubert - 294 stron
 8. Pudełko z guzikami Gwendy - Stephen King, Richard Chizmar - 176 stron
 9. Koh-i-noor. Historia najsłynniejszego diamentu świata - William Dalrymple, Anita Anand - 276 stron
 10. Mezopotamia - Serhij Żadan - 312 stron
LUTY - 3395 stron
 1. Sofia albo początek wszystkich historii - Rafik Schami - 484 stron
 2. Papierowe duchy - Julia Heaberlin - 416 stron
 3. Wychodząc z ukrycia - Ewa Olchowa - 355 stron
 4. Inna kobieta - Karolina Głogowska, Katarzyna Troszczyńska - 400 stron
 5. Diabeł Urubu - Marlon James - 262 stron
 6. Sekretnik współczesnej czarownicy - Keylah Missen - 272 stron
 7. Okrutne pragnienie - Araminta Hall - 352 stron
 8. Marzycielki - Jessie Burton - 160 stron
 9. Czarny Mag. Adeptka - Rachel E. Carter - 416 stron
 10. Tylko dobrzy ludzie - A.A. Reich - 278 stron 
MARZEC - 4488 stron
 1. Duma i uprzedzenie - Jane Austen - 312 stron
 2. Syrena i pani Hancock - Imogen Hermes Gowar - 512 stron
 3. Cisza białego miasta - Eva García Sáenz de Urturi - 576 stron
 4. Zbrodnia i Karaś - Aleksandra Rumin - 300 stron
 5. Anika - Ivo Andrić = 124 stron
 6. Kronika małomiasteczkowego cmentarza - Isidora Sekulić - 196 stron
 7. Infekcja - Graham Masterton - 384 stron
 8. Nomen omen - Marta Kisiel - 336 stron
 9. Pierwsza osoba - Richard Flanagan - 456 stron
 10. Amelka Kieł i Bal Barbarzyńców - Laura Ellen Anderson - 224 stron
 11. Amelka Kieł i Władcy Jednorożców - Laura Ellen Anderson - 240 stron
 12. Stara historia. Nowa wersja - Jonathan Littell - 444 stron
 13. Nie jestem potworem - Carme Chaparro - 384 stron
KWIECIEŃ - 4370 stron
 1. Kółko się pani urwało - Jacek Galiński - 352 stron
 2. Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza - Eric Karpeles - 544 stron
 3. Łaskawe - Jonathan Littell - 1048 stron
 4. Władca ciemności - Donato Carrisi - 336 stron
 5. Zakochany przez przypadek - Yoav Blum - 304 stron
 6. Oczy uroczne - Marta Kisiel - 320 stron
 7. Siostra księżyca - Lucinda Riley - 576 stron
 8. Lwowski ptak - Piotr Tymiński - 378 stron
 9. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle - Stuatr Turton - 512 stron
MAJ - 3820
 1. Moja rodzina i inne zwierzęta - Gerald Durrell - 294 stron
 2. Niespodziewanie jasna noc - Renata Frydrych - 408 stron
 3. Drapieżcy - Daria Orlicz - 304 stron
 4. Speak - Laurie Halse Anderson - 264 stron
 5. Ta druga - Michelle Frances - 416 stron
 6. Alyssa i obłęd - A.G. Howard - 462 stron
 7. Niedźwiedź i słowik - Katherine Arden - 446 stron
 8. Dziewczyna z wieży - Katherine Arden - 512 stron
 9. Teoria opanowywania trwogi - Tomasz Organek - 354 stron
 10. Mroczne kłamstwa Minnow Bly - Stephanie Oakes - 360 stron
CZERWIEC - 3454
 1. Umiera się tylko raz - Robert Dugoni - 448 stron
 2. Bajki, które zdarzyły się naprawdę - Anna Moczulska - 240 stron
 3. Światła wojny - Michael Ondaatje - 324 stron
 4. Okruchy dnia - Kazuo Ishiguro - 304 stron
 5. Skok w króliczą norę - Adrianna Michalewska, Izabela Szolc - 448 stron
 6. Księżyc jest pierwszym umarłym - Karina Bonowicz - 576 stron
 7. Ty - Caroline Kepnes - 416 stron
 8. To, co zostaje - Tim Weaver - 560 stron
 9. Dziennik szpitalnego ochroniarza - Oleg Pawłow - 138 stron
LIPIEC - 3779
 1. Podróże króla Madagaskaru - Jean-Christophe Rufin - 290 stron
 2. Lepsza niż ja - Louise O'Neill - 416 stron
 3. Jaga - Katarzyna Berenika Miszczuk - 416 stron
 4. Wiedźmie drzewo - Tana French - 640 stron
 5. Przeznaczenie i pierwszy pocałunek - Kasie West - 383 stron
 6. Syn wiedźmy - Kelly Barnhill - 390 stron
 7. Odwrócone - Hayley Chewins - 270 stron
 8. Dzisiaj należy do mnie - Agnieszka Dydycz - 478 stron
 9. Zranić marionetkę - Katarzyna Grochola - 496 stron
SIERPIEŃ - 3678
 1. Stephen King. Instrukcja obsługi - 623 stron
 2. Niesamowite przygody Kavaliera i Claya - 800 stron
 3. Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót - Stefan Darda - 320 stron
 4. Gwiazdy Oriona - Aleksander Sowa - 352 stron
 5. Nasz chłopak - 146 stron
 6. Więcej niż pocałunek - 480 stron
 7. Twoje fotografie - 335 stron
 8. Kłamca 1 - Jakub Ćwiek - 272 stron
 9. Prosty układ - 350 stron
WRZESIEŃ - 4744
 1. Szczęście all inclusive - Krystyna Mirek - 400 stron
 2. Czarna loteria - Tess Gerritsen - 287 stron
 3. Twoja kolej na śmierć - Peter James - 464 stron
 4. Kąkol - Katarzyna Zalecka-Wojtaszek - 240 stron
 5. W skali od 1 do 10 - Ceylan Scott - 239 stron
 6. Rana - Wojciech Chmielarz - 414 stron
 7. Pamiętnik księgarza - Shaun Bythell - 388 stron
 8. Deutsch dla średniozaawansowanych - Maciej Hen - 544 stron
 9. Szwindel - Jakub Ćwiek - 400 stron
 10. To oślepiające, nieobecne światło - Tahar Ben Jelloun - 253 stron
 11. Salamandra - Pedro Berroeta - 257 stron
 12. Sympatyk - Viet Thanh Nguyen - 478 stron
 13. Cztery drogi - Tommi Kinnunen - 380 stron
PAŹDZIERNIK - 5166
 1. Las zna twoje imię - Alaitz Leceaga - 576 stron
 2. Królowa Saby - Ewa Kassala - 512 stron
 3. Na ramionach olbrzymów - Umberto Eco - 448 stron
 4. Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood - Tom O'Neill - 640 stron
 5. Zranione uczucia - K.A. Figaro - 320 stron
 6. Francuska opowieść - Krystyna Mirek - 364 stron
 7. To - Stephen King - 1104 stron
 8. Horyzont - Jakub Małecki - 338 stron
 9. Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza - Nancy Springer - 240 stron
 10. Matki i córki - Ałbena Grabowska - 368 stron
 11. Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady - Nancy Springer - 256 stron
LISTOPAD
 1. Skrzynia ofiarna - Stewart Martin - 400 stron
 2. Maszyny takie jak ja - Ian McEwan - 356 stron
 3. W świecie Łowców - Ewa Olchowa - 36 stron
 4. Instytut - Stephen King - 672 stron
 5. Łazarz - Lars Kepler - 432 stron`
 6. Nasze życie - Marie-Hélène Lafon - 162 stron
 7. Zbrodnia po irlandzku - Aleksandra Rumin - 300 stron
 8. Wkręceni - Steve Cavanagh - 416 stron
 9. Miedziaki - Colson Whitehead - 290 stron
 10. Znikająca ziemia - Julia Phillips - 384 stron
GRUDZIEŃ
 1. Zwierz - Piotr Kościelny - 476 stron
 2. Tamte dni, tamte noce - Andre Aciman - 330 stron
 3. Żmijowisko - Wojciech Chmielarz - 480 stron
 4. Zasady magii - Alice Hoffman - 384 stron
 5. Czarny Mag. Kandydatka - Rachel E. Carter - 432 stron
 6. Władca cieni - Javier Cercas - 234 stron
 7. Śnieżna siostra - Maja Lunde - 192 stron
 8. Lato z Homerem - Sylvain Tesson - 234 stronStyczeń - grunt to... dobry start
Umarli - biały; Ten jeden dzień - czerwony; Koh-i-noor. Historia najsłynniejszego diamentu świata - czarny
Luty - 1. "1"; 2. S; 3. MIX; 4. BONUS
Wychodząc z ukrycia; Diabeł Urubu; Tylko dobrzy ludzie zostali

Marzec - danie główne - D
Duma i uprzedzenie - Jane Austen

Kwiecień - Piramida
Oczy uroczne; Kółko się pani urwało; Siedem śmierci Evelyn Hardcastle

Maj - A; B; C
Alyssa i obłęd

Czerwiec - Zosia-Samosia - 1-2-3-4-5-4-3-2-1...
Ty; Światła wojny; To, co zostaje; Umiera się tylko raz; Bajki, które zdarzyły się naprawdę; Księżyc jest pierwszym umarłym, Lepsza niż ja; Okruchy dnia; Jaga; Wiedźmie drzewo; Dziennik szpitalnego ochroniarza; Skok w króliczą norę

Lipiec - odbijany
Zranić marionetkę; Syn wiedźmy

Sierpień - Drogie Panie, kiecki w górę! wspinamy się!
Stephen King. Instrukcja obsługi; Przebudzenie zmarłego czasu

Wrzesień - Szczęśliwa 13!
1. Rana; Salamandra; 3. Kąkol; W skali od 1 do 10; 5. Szczęście all inclusive; Czarna loteria; 8. Cztery drogi; Twoja kolej na śmierć; 10. Sympatyk; Szwindel; 11. Deutsch dla średniozaawansowanych; To oślepiające, nieobecne światło

Paździenik - TO/KO/RO
1. Na ramionach olbrzymów - UmberTO Eco
2. Zranione uczucia - K.A. FigaRO

Listopad - Na dwoje babka... dzieliła - A. imię autora - parzysta liczba liter; B. nazwisko autora - nieparzysta liczba liter; C. antologia
A. Łazarz - Lars Kepler; B. W świecie Łowców - Ewa Olchowa; A + B. Zbrodnia po irlandzku - Aleksandra Rumin; A + B. Miedziaki - Colson Whitehead

Grudzień - "Ja" (fabuła ma nawiązywać do naszego życia)
Zwierz - Piotr Kościelny

Przeczytam tyle cm, ile mierzę (mój cel 176)
- mierzę sama dla siebie
23,3 + 24,5 + 33,4 + 32,2 + 27,1 + 25,1 + 27,9 + 27,5 + 34,2 + 36,3 +STYCZEŃ
książka o górach
książka z duchami (w tytule lub w wątku) - Papierowe duchy
komedia kryminalna - Zbrodnia i Karaś
LUTY
regionalne klimaty
walentynkowe motywy - Zakochany przez przypadek
zimowy tytuł
MARZEC
zalegająca cegła (książka powyżej 500 stron) - Syrena i pani Hancock
książka z motywem katastroficznym
książka z miastem w tytule - Cisza białego miasta
KWIECIEŃ
ciało w roli głównej (książka z częścią ciała w tytule) - Oczy uroczne
książka z motywem sztuki - Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza
"Dom, mój dom", czyli książka z "domowym" hasłem w tytule (drzwi, okna, dach, pokój, itd.)
MAJ
list do Ciebie
poczet królowych polskich/europejskich - Bajki, które zdarzyły się naprawdę - Anna Moczulska
książka z liczbą w tytule - Księżyc jest pierwszym umarłym - Karina Bonowicz
CZERWIEC
coś pysznego
młodzieżowa przygoda - Syn wiedźmy - Kelly Barnhill
książka z więcej niż trzema wyrazami w tytule - Umiera się tylko raz - Robert Dugoni
LIPIEC
palcem po mapie - Podróże króla Madagaskaru - Jean-Christophe Rufin
z polityką za pan brat - Sympatyk - Viet Thanh Nguyen
książka napisana w oryginale w nietypowym języku (nie po polsku, niemiecku, angielsku, francusku, rosyjsku) - fiński - Cztery drogi - Tommi Kinnunen
SIERPIEŃ
po sąsiedzku (literatura napisana w oryginale w języku sąsiadów Polski)
motywy słowiańskie
książka o książce/bibliotece/księgarni - Stephen King. Instrukcja obsługi
WRZESIEŃ
emocje w tytule - Szczęście all inclusive - Krystyna Mirek
dziennik/pamiętnik - Pamiętnik księgarza - Shaun Bythell
książka, której tytułem jest jedno słowo - Kąkol - Katarzyna Zalecka-Wojtaszek
PAŹDZIERNIK
imienniczka (autorka/główna bohaterka o takim samym imieniu, jak moje)
tajemnica/zagadka w tytule - Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood
tytuł zawierający "nie" (nie tylko jako zaprzeczenie, ale też cząstka wyrazu)
LISTOPAD
poczuj klimat świąt - Śnieżna siostra
literackie autorytety
siły natury w tytule (np.: wiatr, burza, deszcz, rzeka, piasek)
GRUDZIEŃ
literatura rosyjska
książka, która ma podtytuł
książka z imieniem w tytule - Lato z HomeremTermin: 02.07.2018 - 30.06.2019N - Joker - Ondaatje Michael - Światła wojny

Ishiguro Kazuo - Okruchy dnia
Allende Isabel - W samym środku zimy


Termin 02.07.2019 - 30.06.2020

Kłamca - Jakub Ćwiek/Więcej niż pocałunek - Helen Hoang
Las zna twoje imię - Alaitz Leceaga/Kąkol - Katarzyna Zalecka-Wojtaszek
A  /Gwiazdy Oriona - Aleksander Sowa
Przeznaczenie i pierwszy pocałunek - Kasie West/
Syn wiedźmy - Kelly Barnhill/

Twoje fotografie - Tammy Robinson/Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót - Stefan Darda
Rana - Wojciech Chmielarz/
Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza/Dzisiaj należy do mnie - Agnieszka Dydycz
Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood/Lato z Homerem - Sylvain Tesson
Odwrócone - Heyley Chewins/To oślepiające, nieobecne światło - Tahar Ben Jelloun
Australia
Pierwsza osoba;

Bośnia
Anika;

Finlandia
Cztery drogi; 

Francja
Pani Bovary; Nasze życie; Lato z Homerem;

Hiszpania
Sekretnik współczesnej czarownicy; Cisza białego miasta; Nie jestem potworem; Las zna twoje imię; Władca cieni;

Irlandia
Siostra księżyca; Wkręceni;

Izrael
Zakochany przez przypadek; 

Jamajka
Diabeł Urubu;

Japonia
Okruchy dnia;

Kanada
Światła wojny;

Maroko
To oślepiające, nieobecne światło; 

Norwegia
Śnieżna siostra;

Polska
Czy słonie dają klapsy? Fascynujące rodzicielstwo zwierząt; Martwe dusze; Gdzie śpiewają diabły; Wychodząc z ukrycia; Inna kobieta; Tylko dobrzy ludzie zostali; Zbrodnia i Karaś; Nomen omen; Kółko się pani urwało; Oczy uroczne; Lwowski ptak; Niespodziewanie jasna noc; Drapieżcy; Teoria opanowywania trwogi; Bajki, które zdarzyły się naprawdę; Skok w króliczą norę; Księżyc jest pierwszym umarłym; Szczęście all inclusive; Kąkol; Rana; Deutsch dla średniozaawansowanych; Szwindel; Królowa Saby; Zranione uczucia; Francuska opowieść; Horyzont; Matki i córki; W świecie Łowców; Zbrodnia po irlandzku; Żmijowisko; Zwierz

Rosja
Dziennik szpitalnego ochroniarza;

Serbia
Kronika małomiasteczkowego cmentarza;

Stany Zjednoczone
Gdybym wiedziała; Ten jeden dzień; Pudełko z guzikami Gwendy; Papierowe duchy; Czarny Mag. Adeptka; Stara historia. Nowa wersja; Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza; Łaskawe; Speak; Alyssa i obłęd; Niedźwiedź i słowik; Dziewczyna z wieży; Mroczne kłamstwa Minnow Bly; Umiera się tylko raz; Ty; Czarna loteria; Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood; To; Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza; Enola Holmes. Sprawa leworęcznej lady; Instytut; Miedziaki; Znikająca ziemia; Czarny Mag. Kandydatka; Zasady magii; Tamte dni, tamte noce;

Syria
Sofia albo początek wszystkich historii;

Szwajcaria
Umarli;

Szwecja
Łazarz; 

Ukraina
Mezopotamia; 

Wenezuela
Salamandra; 

Wielka Brytania
Koh-i-noor. Historia najsłynniejszego diamentu świata; Okrutne pragnienie; Marzycielki; Duma i uprzedzenie; Syrena i pani Hancock; Infekcja; Amelka Kieł i Bal Barbarzyńców; Amelka Kieł i Władcy Jednorożców; Siedem śmierci Evelyn Hardcastle; Moja rodzina i inne zwierzęta; Ta druga; To, co zostaje; Twoja kolej na śmierć; W skali od 1 do 10; Pamiętnik księgarza; Skrzynia ofiarna; Maszyny takie jak ja;

Wietnam
Sympatyk; 

Włochy
Władca ciemności; Na ramionach olbrzymów; 


 1. Polski kryminał - Martwe dusze - Daria Orlicz
 2. Nowinka - Sofia albo początek wszystkich historii - Rafik Schami
 3. Romans kostiumowy - Duma i uprzedzenie
 4. Światowa klasyka literatury - Pani Bovary - Gustaw Flaubert
 5. Powieść obyczajowa - Umarli - Christian  Kracht
 6. Książka powyżej 600 stron - Wiedźmie drzewo - Tana French
 7. Powieść amerykańska - Papierowe duchy - Julia Heaberlin
 8. Powieść młodzieżowa - Gdybym wiedziała - Rebecca Donovan
 9. Polska klasyka - 
 10. Powieść kobieca - Inna kobieta - Karolina Głogowska, Katarzyna Troszczyńska
 11. Tło akcji: prowincja - Tylko dobrzy ludzie zostali - Aldona Reich
 12. Morska opowieść - 
 13. Książka zekranizowana - Speak - Laurie Halse Anderson
 14. Książka wydana przed 1989 rokiem - To - Stephen King (1986)
 15. Powieść historyczna - Lwowski ptak - Piotr Tymiński
 16. Powieść sci-fi lub dystopia - Lepsza niż ja - Louise O'Neill
 17. Literatura faktu - Manson. CIA, narkotyki, mroczne tajemnice Hollywood
 18. Tło: wojny światowe - Łaskawe - Jonathan Littell
 19. Zbiór opowiadań - Mezopotamia - Serhij Żadan
 20. Antybohater - Kłamca 1 - Jakub Ćwiek
 21. Biografia - Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza - Eric Karpeles
 22. Tło akcji: metropolia - Władca ciemności - Donato Carrisi
 23. Powieść fantasy - Gdzie śpiewają diabły - Magdalena Kubasiewicz
 24. Książka nagrodzona - Okruchy dnia - Kazuo Ishiguro
 25. Książka z dalekiego wschodu - Sympatyk - Viet Thanh Nguyen 1. Jakub Małecki - Horyzont
 2. Stephen King, Richard Chizmar - Pudełko z guzikami Gwendy
 3. Stefan Darda - Przebudzenie zmarłego czasu. Powrót
 4. Jane Austen - Duma i uprzedzenie 1. Opowieść gotycka - Alaitz Leceaga
 2. Psychopaci i seryjni mordercy - Cisza białego miasta - Eva García Sáenz de Urturi
 3. Horror zekranizowany - To - Stephen King
 4. Słowiańskie strachy - Księżyc jest pierwszym umarłym - Karina Bonowicz
 5. Wiedźmy i czarownnice - Zasady magii - Alice Hoffman

 1. Styczeń - literatura skandynawska - Cztery drogi
 2. Luty - literatura litewska
 3. Marzec - literatura meksykańska
 4. Kwiecień - literatura koreańska
 5. Maj - literatura marokańska - To oślepiające, nieobecne światło
 6. Czerwiec - literatura czeska
 7. Lipiec - literatura libańska
 8. Sierpień - literatura Stanów Zjednoczonych Ameryki - Nasz chłopak - Daniel Magariel
 9. Wrzesień - literatura włoska
 10. Październik - literatura polska - Zranić marionetkę - Katarzyna Grochola
 11. Listopad - literatura luksemburska
 12. Grudzień - literatura grecka
Wyzwanie 12 historii dookoła świata


 • Historia może mieć formę wierszy, literatury faktu, opowiadania (w tym bajki lub legendy), powieści, komiksu, filmu czy serialu.
 • Historia musi być stworzona przez twórcę z danego kraju i dotyczyć danego kraju
 1. Styczeń 2019: Haiti lub Ukraina: Mezopotamia - Serhij Żadan
 2. Luty 2019: Serbia lub Gambia: Kronika małomiasteczkowego cmentarza - Isidora Sekulić
 3. Marzec 2019: Bośnia i Hercegowina lub Litwa: Anika - Ivo Andrić
 4. Kwiecień 2019: Syria lub Irlandia: Sofia albo początek wszystkich historii - Rafik Schami
 5. Maj 2019: Paragwaj lub Ekwador.
 6. Czerwiec 2019: Filipiny lub Mozambik.
 7. Lipiec 2019: Białoruś lub Wenezuela: Salamandra - Pedro Berroeta
 8. Sierpień 2019: Singapur lub Pakistan.
 9. Wrzesień 2019: Wietnam lub Armenia: Sympatyk - Viet Thanh Nguyen
 10. Październik 2019: Nigeria lub Uganda.
 11. Listopad 2019: Maroko lub Liban: To oślepiające, nieobecne światło - Tahar Ben Jelloun
 12. Grudzień 2019: Finlandia lub Słowenia: Cztery drogi - Tommi Kinnunen
Powieść obyczajowa - Sofia albo początek wszystkich historii - Rafik Schami
Powieść młodzieżowa - Wychodząc z ukrycia - Ewa Olchowa
Romans
Książka dla dzieci - Marzycielki - Jessie Burton
Fantastyka - Gdzie śpiewają diabły - Magdalena Kubasiewicz
Świąteczna książka
Poradnik
Mniej niż 300 stron - Umarli - Christian Kracht
Polski autor - Nomen omen - Marta Kisiel
Literacki duet - Inna kobieta - Karolina Głogowska, Katarzyna Troszczyńska
Zekranizowana powieść - Duma i uprzedzenie - Jane Austen
Ulubiona książka
Debiutancka powieść - Diabeł Urubu - Marlon James
Thriller lub kryminał - Okrutne pragnienie - Araminta Hall
Powieść historyczna - Lwowski ptak - Piotr Tymiński
Horror - Infekcja - Graham Masterton
Literatura faktu - Koh-i-noor. Historia najsłynniejszego diamentu świata - William Dalrymple, Anita Anand
Biografia - Prawie nic. Józef Czapski. Biografia malarza - Eric Karpeles
Książka popularnonaukowa - Czy słonie dają klapsy? Fascynujące rodzicielstwo zwierząt - Marta Alicja Trzeciak
Klasyka literatury - Pani Bovary - Gustaw Flaubert
Więcej niż 500 stron - Syrena i pani Hancock - Imogen Hermes Gowar
Polska autorka - Zbrodnia i Karaś - Aleksandra Rumin
e-book lub audiobook - Gwiazdy Oriona - Aleksander Sowa
Książka w innym języku
Ulubiony autor/autorka
Książka, która długo czekała na przeczytanie - Duma i uprzedzenie - Jane AustenBrak komentarzy:

Prześlij komentarz